طراحی جعبه و لیبل A2Z

نام برند
زمینه فعالیت
نوع پروژه
A2Z
محصولات دارویی و زیبایی
لیبل

طراحی جعبه و لیبل A2Z

طراحی جعبه و لیبل مکمل‌های دارویی/غذایی  به سفارش شرکت A2Z با ۶ محصول متفاوت طراحی و آماده شده است. رنگ‌بندی محصولات متناسب با فواید دارویی هر محصول انتخاب و در طراحی رعایت شده است.