طراحی کاتالوگ فیبروین

نام برند
زمینه فعالیت
نوع پروژه
سینا پیشگام دارو
محصولات دارویی و زیبایی
طراحی کاتالوگ
Fibrovein is a detergent based sclerosant and is licensed for the treatment of varicose veins. It is a sterile aqueous selection for injection of Sodium Tetradecyl Sulphate (STS), an anionic detergent. It has been used in the treatment of varicose veins since 1946. Sodium tetradecyl sulfate is a long-chain fatty acid salt of an alkali metal its an anionic surfactant which occurs as a white, waxy solid. Soluble in water, ethanol and isopropanol The structural formula is as follows: FIBRO-VEIN 3%, 1%, .5%, .2% w/v (sodium tetradecyl sulfate injection) is a sterile aqueous solution for intravenous use as a sclerosant and is buffered to PH 7.6. 1% (10 mg/mL): Each mL contains sodium tetradecyl sulfate 10 mg, benzyl alcohol 20mg ,di-sodium hydrogen phosphate anhydrous potassium di-hydrogen phosphate, sodium hydroxide(may be used to adjust the PH) and water3% (30 mg/mL): Each mL contains sodium tetradecyl sulfate 30 mg, benzyl alcohol 20mg, di-sodium hydrogen phosphate anhydrous potassium di-hydrogen phosphate, sodium hydroxide(may be used to adjust the PH) and water.0.5% (5 mg/mL): Each mL contains sodium tetradecyl sulfate 5 mg, benzyl alcohol 20mg ,di-sodium hydrogen phosphate anhydrous potassium di-hydrogen phosphate, sodium hydroxide(may be used to adjust the PH) and water.0.2% (2 mg/mL): Each mL contains sodium tetradecyl sulfate 2 mg, benzyl alcohol 20mg, di-sodium hydrogen phosphate anhydrous potassium di-hydrogen phosphate, sodium hydroxide(may be used to adjust the PH) and water.

طراحی کاتالوگ فیبرووین

کاتالوگ فیبرووین به سفارش شرکت سینا پیشگام دارو نوین طراحی و چاپ شده هدف تهیه کاتالوگی برای ارائه به پزشکان و معرفی بیشتر این دارو به آنها بوده است. در این کاتالوک تمی اختصاصی که هم نشانگر کارایی داروی فیبرووین که درمان واریس است و هم Remainder برای استفاده در کلیه متریال‌های چاپی و تبلیغاتی این محصول باشد طراحی شده این تم را به روی طرح جلد کاتالوگ می توانید مشاهده کنید.