طراحی لیبل تیوب و جعبه دیلفیشر

این طرح از جمله محصولات تولیدی سینا پیشگام دارو است که برای بسته بندی این محصول طراحی و به اجرا درآمده است.

در ادامه تصاویر طراحی لیبل تیوب و جعبه دیلفیشر را مشاهده می نمایید

  • ۰۲۱-۲۲۸۷۵۰۴۹
  • ۰۲۱-۷۷۰۴۵۹۳۰
  • ۰۹۱۲۸۸۸۲۶۴۷
  • info@pixpro.ir