طراحی لیبل تیوب و جعبه دیلفیشر

نام برند
زمینه فعالیت
نوع پروژه
سینا پیشگام دارو
محصولات دارویی و زیبایی
طراحی بسته بندی

طراحی لیبل تیوب و جعبه دیلفیشر

این طرح از جمله محصولات تولیدی سینا پیشگام دارو است که برای بسته بندی این محصول طراحی و به اجرا درآمده است.

در ادامه تصاویر طراحی لیبل تیوب و جعبه دیلفیشر را مشاهده می نمایید