خدمات پزشکی و داروسازی

طراحی لیبل، جعبه، پکیج، لیفت لت، پروداکت لیست، پوستر

همراه با مشاوره در خصوص خدمات تهیه محتوای علمی توسط تیم مشاوران دارو ساز و پزشک!