طراحی کاتالوگ کورتنما

نام برند
زمینه فعالیت
نوع پروژه
اسپادانا دارو
محصولات دارویی و زیبایی
طراحی کاتالوگ
کورتنما‭ ‬(تنقیه‭ ‬هیدروکورتیزون)‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬بیماری‭ ‬های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬التهاب‭ ‬روده‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مقعد‭ ‬مانند‭ ‬التهاب‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬زخم‭ ‬روده‭ ‬بزرگ‭ (‬ULCERATIVE‭ ‬COLITIS) ،‭‬ التهاب‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬زخم‭ ‬مقعد ULCERATIVE PROCTITIS ‬ التهاب‭ ‬موضعی‭ ‬ناحیه‭ ‬چپ‭ ‬روده‭ ‬(REGIONAL ENTERITIS WITH LEFT SIDE INVOLVEMENT)،‭ ‬التهاب‭ ‬مقعد‭ ‬(PROCTITIS)،‭ ‬التهاب‭ ‬مقعد‭ ‬و‭ ‬روده‭ ‬بزرگ‭ ‬(PROCTOCOLITIS)‭ ‬و‭ ‬التهاب‭ ‬مقعد‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬پرتودرمانی‭ ‬(PROCTITIS CAUSED BY RADIATION)‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬دارو‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬ترکیب‭ ‬با‭ ‬داروهای‭ ‬دیگر‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬دارو‭ ‬با‭ ‬تاثیر‭ ‬بر‭ ‬روده‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مقعد،‭ ‬التهاب‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهد‭

طراحی کاتالوگ کورتنما

بروشور کورتنما به سفارش شرکت دارویی اسپادانا دارو تهیه و چاپ شد. این بروشور ویژه پزشکان و به زبان انگلیسی تهیه گردیده که تیم بازاریابی و فروش این شرکت هنگام پرزنت محصول به پزشکان ارائه می شود نسخه‌های دیگر بروشور به زبان فارسی ویژه داروخانه‌ها وبیماران طراحی شده است.