طراحی کاتالوگ سیه فام

نام برند
زمینه فعالیت
نوع پروژه
سیه فام
صنایع قیر و پتروشیمی
طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ سیه فام

طراحی کاتالوگ بیناس انرژی به سفارش این شرکت به زبان انگلیسی انجام شده که علاوه بر طراحی کاتالوگ عکاسی صنعتی از بخش‌های مختلف این شرکت جهت استفاده در کاتالوگ انجام شد عکسبرداری از قسمتهای مختلف شرکت مانند: ساختمان اصلی، آزمایشگاه، پالایشگاه در تهران و بندرعباس و همچنین مخزن‌های  قیر در بندر عباس و بندر شهید رجایی به انجام رسید