طراحی لیبل Agri Power

نام برند
زمینه فعالیت
نوع پروژه
شناسا دارو سینا
تولید کود گیاهی
لیبل

طراحی لیبل کود و مکمل‌های ویژه گیاهان

  طراح لیبل‌های تقویت کننده و بهبود دهنده گیاهان با برند اگری پاور (Agri Power) با چهار مکمل متفاوت به نام‌های گوگرد آلی مایع، کود تقویتی گیاهان، کود اسید هیومیک، آهن آلی مایع ویژه گیاهان به سفارش شناسا دارو سینا طراحی شده است.

بهبود دهنده رویش گیاهان براساس مواد آلی

مزایای استفاده از کود گوگرد آلی مایع:

جذب سریع در گیاه قابلیت حل شدن بالا در آب کمک به افزایش سنتز پروتئین‌ها و ویتامین‌ها کمک به افزایش عملکرد در تولید محصولات زراعی و باغی با توجه به محلول بودن به‌سرعت در خاک وارد واکنش می‌شود. کمک به افزایش کیفیت در محصولات زراعی و باغی با ایجاد عطر و طعم و رنگ

مزایای استفاده از کود اسید هیومیک:

بهبود و تسریع جوانه‌زنی بذر حفظ رطوبت در محیط اطراف ریشه افزایش جوانه، شکوفه و بزرگ شدن افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش‌ها افزایش کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی مقاومت گیاه در مقابل انواع بیماری‌ها و کاهش در مصرف سموم پایدار بوده و با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و یا محیط زیست ندارد. بهبود رشد و ساختار ریشه که منجر به افزایش راندمان سیستم ریشه می‌شود.

مزایای استفاده از کود تقویتی گیاهان:

این کود بدون EDTA و هورمون‌های گیاهی می‌باشد. این کود بدون نگهدارنده می باشد. کمک به افزایش عملکرد در تولید محصولات زراعی و باغی کمک به افزایش کیفیت در محصولات زراعی و باغی با ایجاد عطر و طعم و رنگ کمک به تولید محصولات سالم کمک به افزایش خاصیت انبارداری کمک به افزایش سرعت در جذب عناصر غذایی کمک به سال آوری محصولات کمک به افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی (سرما، گرما، شوری و خشکی)

مزایای استفاده از کود آهن آلی مایع:

جذب سریع در گیاه قابلیت حل شدن بالا در آب کمک به افزایش استحکام گیاه کمک به بهبود فرآیند فتوسنتز کمک به سنتز پروتئین‌های خاص در گیاه کمک به افزایش سنتز کلروفیل و کربوهیدرات‌ها امکان استفاده به صورت محلول پاشی و خاک مصرف کمک به افزایش عملکرد در تولید محصولات زراعی و باغی با توجه به محلول بودن به‌سرعت در محلول خاک وارد واکنش می‌شود. کمک به افزایش کیفیت در محصولات زراعی و باغی با ایجاد عطر و طعم و رنگ