طراحی کاتالوگ M2Beaute

کاتالوگ M2Beaute  به سفارش نمایندگی این شرکت در ایران طراحی و چاپ شده هدف تهیه کاتالوگی برای ارائه به پزشکان و معرفی بیشتر این دارو به آنها بوده است. این کاتالوگ به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده است.

  • ۰۲۱-۲۲۸۷۵۰۴۹
  • ۰۲۱-۷۷۰۴۵۹۳۰
  • ۰۹۱۲۸۸۸۲۶۴۷
  • info@pixpro.ir

شناسنامه پروژه

نام برند: 

نوع پروژه:

آخرین مقالات

نیاز به مشاوره دارید؟

۰۹۱۲۸۸۸۲۶۴۷

۰۲۱-۷۷۰۴۵۹۳۰ – ۰۲۱-۲۲۸۷۵۰۴۹