طراحی جعبه و لیبل شربت سرفه ایوی

پکیج ایوی به سفارش شرکت سینا پیشگام دارو نوین طراحی و چاپ شده است. پکیج این دارو شامل لیبل شیشه شربت، جعبه، لیفلت یا برشور راهنمای داخل جعبه به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد. این دارو جزء داروهای تولیدی این شرکت در ایران است.

  • ۰۲۱-۲۲۸۷۵۰۴۹
  • ۰۲۱-۷۷۰۴۵۹۳۰
  • ۰۹۱۲۸۸۸۲۶۴۷
  • [email protected]