طراحی جعبه و تیوب کرم پوستی آزلادرم

طراحی کرم پوستی آزلادرم شامل جعبه، تیوب و لیف‌لت محصول به سفارش شرکت داروسازی سپیداج طراحی شده است.

  • ۰۲۱-۲۲۸۷۵۰۴۹
  • ۰۲۱-۷۷۰۴۵۹۳۰
  • ۰۹۱۲۸۸۸۲۶۴۷
  • info@pixpro.ir

شناسنامه پروژه

نام برند: 

نوع پروژه:

آخرین مقالات

نیاز به مشاوره دارید؟

۰۹۱۲۸۸۸۲۶۴۷

۰۲۱-۷۷۰۴۵۹۳۰ – ۰۲۱-۲۲۸۷۵۰۴۹